"מרעיון לביצוע - תכניות API בשירות הספרייה"

יום ג'  19.7.16, האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים, בחוות המחשבים בפקולטה למדעי החברה (גוש 7)

10:00-10:30 - התכנסות ורישום

10:30-10:45 - עידן השיתוף בעולם התוכנה - API בשירות הספרייה
                    דליה מנדלסון - האוניברסיטה העברית

10:45-11:45 - מרכז הפיתוח של אקס ליבריס - Developer Network
                    אורי מילר, אקס ליבריס
                   
11:45-11:50 - הפסקת קפה

12:10-13:00 - דוקומנטציה ותרגול
                    שלמה קניסבכר ואורי מילר, אקס ליבריס
         
13:00-13:30 - הפסקת צהריים

13:30-14:30 - דוגמאות של תוכניות מהעולם והטמעתם במערכת
                    אורי מילר, אקס ליבריס

14:30-15:00 - פתיחת אוספי הספרייה לציבור הרחב ע"י פיתוח מעל ממשקי API
                    הדר מילר - הספרייה הלאומית