"המעבר לעלמא"

יום ג'  20.9.16, האוניברסיטה העברית ברחובות - הפקולטה לחקלאות, אודיטוריום אריוביץ

9:30-10:00 - התכנסות והרשמה

10:00-10:15 - מאל"י ועלמא
                    אולגה מרזין - המכללה האקדמית עמק יזרעאל

10:15-10:30 - תוכנית המשך עלמא בישראל
                    נינה קרן-דוד, אקס ליבריס

10:30-10:45 - ALMA Roadmap
                    דנה שרביט, אקס ליבריס

10:45-11:30 - המלצות לטיוב נתונים
                    פרופ' אלחנן אדלר
                   
11:30-12:00 - הפסקת קפה

12:00-12:45 - תכנון וניהול פרוייקט מעבר
                    טולי עמיכל, המסלול האקדמי המכללה למנהל

12:45-13:15 - פיתוחים והתאמות של עלמא לשוק הישראלי
                    דנה שרביט, אקס ליבריס
         
13:15-14:00 - הפסקת צהריים

14:00-15:30 - פאנל שאלות ותשובות בהשתתפות חלוצי עלמא ואנשי אקס ליבריס
                

תמונות מיום העיון