חווית המשתמש בפרימו ובעלמא

יום ג'  25.4.17, אוניברסיטת תל-אביב, אודיטוריום בניין בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר

10:00-9:30 - התכנסות ורישום

10:30-10:00 -המשתמש במרכז: בעיות שימושיות באתרי אינטרנט ובמערכות מידע 
                      לימור כהן, הטכניון

11:30-10:30 - ממשק כזירת חיפוש, מציאה ותגלית
                      אסף אגרנט
                      מבדקי שימושיות והמנשק החדש של פרימו
                      יובל קיזלשטיין, אקסליבריס
                   
12:00-11:30 - הפסקת קפה

12:30-12:00 - חווית המשתמש בפרימו עם הממשק החדש
                      שרית חסין, רשות העתיקות

13:00-12:30 - בראשית... ממשק משתמש חדש לדעת"א
                      צוות דעת"א, אוניברסיטת תל-אביב
                  
13:30-13:00 - חווית המשתמש: הערכה ושימושיות
                      דליה מנדלסון, האוניברסיטה העברית

14:30-13:30 - הפסקת צהריים

15:30-14:30 - ממשק משתמש חדש לעלמא - מעורבות משתמשים בתהליך העיצוב
                      דנה שרביט, אקסליבריסתמונות מיום העיון