ico list קבוצת עבודה: עלמא ישראל


ico date יולי 2018

 

ראש קבוצת העבודה - מרינה קאלאך, אוניברסיטת חיפה

שרון שפירא-גלאובך, אוניברסיטת חיפה

נעמי גלאור, המכללה הבין-תחומית

טולי עמיכל, המכללה למנהל

מאיה עמיכל, מכון וייצמן

אולגה מרזין, מכללת עמק יזרעאל

דפנה מזרחי-מלצר, האוניברסיטה העברית

תמר בלומנדיל, האוניברסיטה העברית

גיא שחף, הטכניון

נאוה רוזנטל, האוניברסיטה הפתוחה

לאורה מולוקנדוב, אוניברסיטת בן גוריון

דורית מנדיל, אוניברסיטת תל-אביב

הילה בוזגלו, אוניברסיטת תל-אביב

שירלי גאון, מכללת שנקר

שירית וויאקובסקי, מכללת שנקר

 

טופס הגשת מועמדות לקבוצת העבודה של עלמא