ico list קבוצת עבודה: עלמא ישראל


ico date ינואר 2018

 

ראש קבוצת העבודה - מרינה קאלאך, אוניברסיטת חיפה

שרון שפירא-גלאובך, אוניברסיטת חיפה

נעמי גלאור, המכללה הבין-תחומית

טולי עמיכל, המכללה למנהל

נעמי קונפורטי, מכון וייצמן

אולגה מרזין, מכללת עמק יזרעאל

דפנה מזרחי-מלצר, האוניברסיטה העברית

תמר בלומנדיל, האוניברסיטה העברית

שרית סמבול, הטכניון

גילת רומנו-הרפז, האוניברסיטה הפתוחה

לאורה מולוקנדוב, אוניברסיטת בן גוריון

דורית מנדיל, אוניברסיטת תל-אביב

הילה בוזגלו, אוניברסיטת תל-אביב

שירלי גאון, מכללת שנקר

שירית וויאקובסקי, מכללת שנקר