ico list קבוצת עבודה: עלמא ישראל


ico date מרץ 2017

 

מרינה קאלאך, אוניברסיטת חיפה

שרון שפירא-גלאובך, אוניברסיטת חיפה

נעמי גלאור, המכללה הבין-תחומית

טולי עמיכל, המכללה למנהל

נעמי קונפורטי, מכון וייצמן

אולגה מרזין, מכללת עמק יזרעאל

מיכל להב, מלמ"ד

סיגל שר, מלמ"ד

דפנה מזרחי-מלצר, האוניברסיטה העברית

תמר בלומנדיל, האוניברסיטה העברית

שרית סמבול, הטכניון

אירנה ברוזגולד, האוניברסיטה הפתוחה

גילת רומנו-הרפז, האוניברסיטה הפתוחה

מיכל אילני, אוניברסיטת בן גוריון

דורית מנדיל, אוניברסיטת תל-אביב

הילה בוזגלו, אוניברסיטת תל-אביב