מסגרת לפעילות קבוצות עבודה של מאל"י  • לכל קבוצת עבודה יהיה איש קשר בוועדת ההיגוי אשר יקבע את הפגישה הראשונה וישתתף בה ובהמשך יוזמן להשתתף בפגישות השוטפות. לאחר הפגישה הראשונה, חברי הקבוצה יקבעו פגישות באופן עצמאי.
  • קבוצת העבודה תבחר יושב ראש ואיש קשר עם אקס ליבריס (על הקבוצה להחליט אם זה יהיה חבר קבוצה אחד שימלא את שני התפקידים או שני חברי קבוצה).
  • יושב ראש קבוצת העבודה ידווח לוועדת ההיגוי על פעילות הקבוצה. יש לכתב את איש הקשר מועדת ההיגוי בכל התכתבות של הקבוצה.
  • מאל"י תממן הוצאות כיבוד קל לפגישות (יש לקבל אישור מגזבר מאל"י לתקציב הכיבוד, בטרם הזמנתו). יש להגיש את הקבלות לגזבר וועדת ההיגוי.
  • מאל"י תתמוך בפתיחת רשימת תפוצה לחברי קבוצת העבודה ורשימת תפוצה/דיון לנושא הקבוצה הפתוחה לכל חברי מאל"י.
  • יש לידע את כל חברי מאל"י על פעילות הקבוצה ברשימות התפוצה.
  • קבוצת העבודה תכלול עד 2 נציגים מכל מוסד (אך לא מכל גוף משלם באותו מוסד) אשר רכש את המוצר. 
   יש להבחין בין המוסד לבין הגופים המשלמים מאותו מוסד.
  • חברים חדשים המתבקשים להצטרף לקבוצת העבודה ייפנו ליו"ר הקבוצה ולוועדת ההיגוי.
  • חבר בקבוצת עבודה שמבקש להפסיק את השתתפותו בקבוצה מתבקש להודיע לשאר חברי הקבוצה ולוועדת ההיגוי.
  • חבר בקבוצת העבודה אשר מודיע על הפסקת השתתפותו יכול להציע עמית מאותו מוסד אשר יכול להחליפו. יש להודיע על כך לשאר חברי הקבוצה ולוועדת ההיגוי.
  • לאפשר עבודה יעילה ומשמעותית, על חברי הקבוצה להגיע מוכנים לפגישות ולהיות פעילים בתקשורת בין חברי הקבוצה בערוצים השונים (פגישות, שיחות טלפון, דוא"ל וכיו"ב).
  • על חברי קבוצת העבודה להיות נוכחים בכל פעילויות קבוצת העבודה. היעדרות מיותר משלוש פעילויות ברציפות תגרום להפסקת חברות בקבוצת העבודה.