ico list קבוצת עבודה Primo ישראל


ico date פברואר 2017

יו"ר קבוצת העבודה - שלי חן-ארידור, ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אניברסיטת חיפה

אביבה רפאל, ספריית מכללת עמק יזרעאל

איימי דינרשטיין, ספריית המכללה למנהל

איריס המבר, ספריית המכללה הטכנולוגית, חולון

בועז דותן, ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה

דניאל ליפסון, הספרייה הלאומית

הדס מאירי, ספריית המרכז הבינתחומי

הילה בוזגלו, הספרייה המרכזית ע"ש סוראסקי, אוניברסיטת תל אביב

טולי עמיכל, ספריית המכללה למנהל

מיכל להב, הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך ע"ש ברנדר-מוס, אוניברסיטת תל-אביב

צחי הורוביץ, הספרייה הלאומית