ico list קבוצת עבודה: משאבים אלקטרוניים - ישראל


ico date ינואר 2018

ראש קבוצת העבודה - תמר גנאור האוניברסיטה העברית

אינה סטקליאר, אוניברסיטת תל-אביב

גילה פלדה, מכללת שנקר

זהר פורט, ספריית מרק ריץ' - הבינתחומי הרצליה

ליאת אנגל, ספריית הטכניון

ליאת רזניק, מכללת שנקר

מירב לבנה, הספריה הלאומית

מרינה ביאליק,  אוניברסיטת תל-אביב

נעמי קונפורטי, מכון וייצמן

רונית המיין, מכללת ספיר

רינה סאפר, ספריית מרק ריץ' - הבינתחומי הרצליה

שרה זגר, אוניברסיטת בר-אילן

שרון טל, ספריית אוניברסיטת חיפה

 

 טופס הגשת מועמדות להצטרפות לקבוצת העבודה