ico list קבוצת עבודה: משאבים אלקטרוניים - ישראל


ico date ינואר 2018

ראש קבוצת העבודה - תמר גנאור האוניברסיטה העברית

מורן לביא - האוניברסיטה העברית

שרה זגר, אוניברסיטת בר-אילן

נטע וייסמן, אוניברסיטת חיפה

שרון טל, אוניברסיטת חיפה

אינה סטקליאר, אוניברסיטת תל-אביב

אלה אופנברג  אוניברסיטת תל-אביב

רינה סאפר, ספריית מרק ריץ' - הבינתחומי הרצליה

זהר פורט, ספריית מרק ריץ' - הבינתחומי הרצליה

ליאת אנגל, הטכניון

מירב לבנה, הספריה הלאומית

נעמי קונפורטי, מכון וייצמן

רונית המיין, מכללת ספיר

ליאת רזניק, מכללת שנקר

גילה פלדה, מכללת שנקר

 

 טופס הגשת מועמדות להצטרפות לקבוצת העבודה