ico list קבוצת עבודה: משאבים אלקטרוניים (SFX) ישראל


ico date מרץ 2017

יו"ר קבוצת העבודה - טולי עמיכל, המכללה למנהל

חווה רמברנדט, מכללת עמק יזרעאל

מירב קישון, אוניברסיטת בן גוריון

נעמי קונפורטי, מכון וייצמן

צחי הורוביץ, הספרייה הלאומית

רותי אסיסקוביץ', מכללת ספיר

שרון טל, אוניברסיטת חיפה

תמר גנאור האוניברסיטה העברית