Skip to content

להלן קישורים למפגשי זום הקרובים ולתוכן המפגשים שהתקיימו,  בסדרה מאל"י בעשר. לפירוט המפגשים הבאים, היכנסו ליומן אירועי מאל"י. מפגשים קודמים: 3.2.2022 – פאנל פיתוחים ושימושים בפרימו – מיכל להב,… Read More »מאל"י בעשר

מאל"י בעשר

מטרות הארגון: לייצג את קהיליית משתמשי תוכנות אקס-ליבריס בישראל במשא ומתן ישיר מול החברה, בעיקר בהקשר לניהול בקשות לפיתוח, ארגון הרשימות וקביעת סדרי עדיפויות.לתאם בין משתמשי… Read More »על אודות מאל"י

על אודות מאל"י

ביום רביעי, 18.5.22, התקיימה פגישה של ועדת ההיגוי ויושבי ראש קבוצות העבודה עם הנהלת אקס ליבריס. הפגישה מסכמת שיתוף פעולה מתמשך במהלך השנה האחרונה בין… Read More »פגישה של ועדת היגוי מאל"י עם הנהלת אקס ליבריס

פגישה של ועדת היגוי מאל"י עם הנהלת אקס ליבריס

הכנס השנתי של ELUNA יתקיים בחודש מאי. מכיוון שהוא כנס אונליין וללא תשלום, נוכל להשתתף. כדאי להירשם דרך המחשב ולא דרך הטלפון הנייד. https://el-una.org/meetings/eluna-2022-annual-meeting/

ELUNA 2022

כנס IGeLU ה-16 / כנס דיגיטלי 23-26 באוגוסט 2021 תמר גנאור, יו"ר ועדת היגוי מאל"י, MELI Annual Report 2021 לכל המצגות משתתפים ישראלים:   תמר… Read More »IGeLU 2021

IGeLU 2021

דילוג לתוכן