Skip to content

להלן קישורים למפגשי זום הקרובים ולתוכן המפגשים שהתקיימו,  בסדרה מאל”י בעשר. לפירוט המפגשים הבאים, היכנסו ליומן אירועי מאל”י.   8.2.23 – מבוא להדמיית נתונים בפרימו… Read More »מאל”י בעשר

מאל”י בעשר

מטרות הארגון: לייצג את קהיליית משתמשי תוכנות אקס-ליבריס בישראל במשא ומתן ישיר מול החברה, בעיקר בהקשר לניהול בקשות לפיתוח, ארגון הרשימות וקביעת סדרי עדיפויות.לתאם בין משתמשי… Read More »על אודות מאל”י

על אודות מאל”י

כנס IGELU 2022 12-15 בספטמבר, 2022, קארדיף, אנגליה משתתפים ישראלים: יו”ר מאלי, לין פורת (אוניברסיטת חיפה),  Meli annual report to INUG 2022 זוכי מלגת מאל”י:  … Read More »IGeLU 2022

IGeLU 2022

דילוג לתוכן