Skip to content

מטרות הארגון: לייצג את קהיליית משתמשי תוכנות אקס-ליבריס בישראל במשא ומתן ישיר מול החברה, בעיקר בהקשר לניהול בקשות לפיתוח, ארגון הרשימות וקביעת סדרי עדיפויות. לתאם בין… Read More »על אודות מאל”י

על אודות מאל”י

להלן קישורים למפגשי זום הקרובים ולתוכן המפגשים שהתקיימו,  בסדרה מאל”י בעשר. לפירוט המפגשים הבאים, היכנסו ליומן אירועי מאל”י. 8.6.23 – העמקת הקשר בין הספרייה להוראה… Read More »מאל”י בעשר

מאל”י בעשר

2023 8.2.23 – מבוא להדמיית נתונים בפרימו אנליטיקס – יואל קורטיק, אקס ליבריס (סדנא בזום) 1.3.23 – מבוא להדמיית נתונים בעלמא אנליטיקס – יהודית ממו,… Read More »סדנאות

סדנאות

כנס IGELU 2022 12-15 בספטמבר, 2022, קארדיף, אנגליה משתתפים ישראלים: יו”ר מאלי, לין פורת (אוניברסיטת חיפה),  Meli annual report to INUG 2022 זוכי מלגת מאל”י:  … Read More »IGeLU 2022

IGeLU 2022

דילוג לתוכן