Skip to content

הכנס השנתי נדחה

  עקב המצב הביטחוני במדינה, ועדת ההיגוי של מאל”י יחד עם הנהלת אקס ליבריס, החליטה לא לקיים כנס פיזי השנה.

  במקום זה, התקיים מפגש בזום שבו הנהלת אקס ליבריס נתנו עדכון אסטרטגי.

  המפגש התקיים ביום רביעי 31.1.24 ב- 14:00-15:30.

  תוכנית המפגש

  קישור למצגת

  קישור להקלטה