השתתפות בכנס השנתי 21 בדצמבר 2021

    השתתפות בכנס השנתי של מאל"י, 21 בדצמבר 2021

    תודה רבה על שיתוף הפעולה