Skip to content

זוכי מלגת מאל”י לכנס IGeLU 2023

מלגות מאל”י לכנס איגלו 2023

מלגת מציג בכנס: עידו אהרון, אוניברסיטת תל אביב

נושא ההרצאה: Library Mobile: 1 Institute – 5 Libraries – 6 Profiles

שתי מלגות השתתפות בפעם הראשונה בכנס: שירי ברגר, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, לימור כהן, המרכז האקדמי רופין

 

דילוג לתוכן