Skip to content

כנס מאל”י השנתי 2022

כנס מאל”י השנתי, יום שני ה- 30.1.23,  אולם יגלום, בניין הסנאט, אוניברסיטת תל אביב.

קישור להקלטות הכנס

הקלטת הדיווח של קבוצת עבודה עלמא

תוכנית הכנס:

9:00 – 9:30     רישום והתכנסות

9:30 – 11:00   מילות פתיחה – ד”ר לין פורת, יו”רית ועדת ההיגוי

עדכון אסטרטגי – יריב קורש, מנכ”ל אקס ליבריס ואינובייטיב, אסף קליין, סמנכ”ל ניהול מוצרים, וגיא בן פורת, סמנכ”ל ניהול מוצרים

עתיד ההוראה והלמידה האקדמית: תפקידה של הספרייה – תמר שדה

11:00 – 11:30    הפסקת קפה

11:30 – 12:15   העתיד מחובר: איך שימוש בנתונים מקושרים ורשתות  סמנטיות בקטלוג הספרייה יאפשר למצוא יותר מידע ביתר קלות – לילי דאי, מנהלת מוצר עלמא

AI בספריות – איתי ולצמן, דירקטור ניהול מוצר

12:15 – 13:15   הרצאת אורחת: אבידות ומציאות – חיים טוב בהפרעת קשבגלית יצפאן

13:15 – 14:00    הפסקת צהריים (מזנון כשר)

14:40 – 14:00  הרצאות של זוכי מענקי מאל”י ואקס ליבריס לכנס איגלו  2022               

רכישה מבוססת נתוני שימוש: מודל חדש בספריית ארן –  אריאלה סוקר, מתאמת מערכת CRIS, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

התמקדות ביעילות: פתרונות חסכון בזמן ובעלות בעלמא – גלית גרינברג ויקיר זיגלמן, מערכות  מידע, הספריה המרכזית ע”ש אלישר, הטכניון

15:10 – 14:40   עדכונים מפעילות מאל”י וקבוצות העבודה בשנת  2022 

ועדת ההיגוי – ד”ר לין פורת, אוניברסיטת חיפה, יו”רית הועדה

קבוצת העבודה עלמא – דפנה מזרחי-מלצר, האוניברסיטה העברית, ראשת הקבוצה

קבוצת העבודה פרימו – מיכל להב, אוניברסיטת ת”א / ניר זינגר, אוניברסיטת חיפה, ראשי הקבוצה

קבוצת העבודה משאבים אלקטרוניים – שרית סמבול-סאס, אוניברסיטת בר-אילן, ראשת הקבוצה  

דילוג לתוכן