Skip to content

*** כנס מאל”י – מקוון בלבד ***

בוקר טוב,

לאור ההחמרה במצב הקורונה בארץ, הוחלט לקיים את הכנס מחר בפורמט מקוון בלבד.

לא יתקיים מפגש במוזיאון הטבע, ההרצאות יועברו בזום בלבד.

Meeting ID: 747 252 0456

Passcode: 226077

מצורפת ההזמנה למפגש הזום, וכן תכנית הכנס שלא השתנתה.

המפגש הפיזי יידחה למועד אחר.

נבקש ממי שנרשם.ה להגיע לאשר את קבלת ההודעה למייל

tamarg@savion.huji.ac.il

תודה על ההבנה,

תמר בשם ועדת ההיגוי

דילוג לתוכן