Skip to content

*** כנס מאל”י – מקוון בלבד ***

  בוקר טוב,

  לאור ההחמרה במצב הקורונה בארץ, הוחלט לקיים את הכנס מחר בפורמט מקוון בלבד.

  לא יתקיים מפגש במוזיאון הטבע, ההרצאות יועברו בזום בלבד.

  Meeting ID: 747 252 0456

  Passcode: 226077

  מצורפת ההזמנה למפגש הזום, וכן תכנית הכנס שלא השתנתה.

  המפגש הפיזי יידחה למועד אחר.

  נבקש ממי שנרשם.ה להגיע לאשר את קבלת ההודעה למייל

  tamarg@savion.huji.ac.il

  תודה על ההבנה,

  תמר בשם ועדת ההיגוי