Skip to content

כנס ספקים 28 ביוני, 2022

  ביום שלישי, 28 ביוני, 2022, התקיים באוניברסיטת תל-אביב כנס ספקים בהשתתפות יו”ר ועדת היגוי מאל”י, ראשי קבוצות העבודה של מאל”י, נציגי הועדה המתמדת ונציגי ספקים של מאגרי מידע ישראליים. להלן התוכנית והמצגות שעלו בכנס:

  התכנית

  9:30-9:45 – התכנסות

  9:45-10:00 – דברי ברכה, שלומית פרי, אוניברסיטת תל-אביב

   10:00-11:00 – חווית המשתמש.ת – התוכן שלכם בפרימו / מיכל להב, אוניברסיטת תל-אביב

                         כיצד משתמשי הקצה מחפשים תכנים בספרייה? איך אפשר לשפר את איחזור החומר?

                          הצגת מסע הציד של הסטודנט, החוקרת והספרנית בדרכם למצוא את המאמר המושלם.

   11:00-11:45 – סטנדרטים לספקים / יוסי טיסונה, אוניברסיטת בן-גוריון

                          אילו סטנדרטים בינלאומיים חלים היום על ספקי תוכן? אילו כלים עומדים היום לרשות הספרנים באתרי הספקים והמו”לים?

                          ניהול רכש ותוכן מנקודת המבט של הספרן שיציג אילו כלים הכרחיים לפעילות השוטפת של מעקב אחר מנויים ותכנים בספריות.

   11:45-12:45 – הקופסה השחורה של אקס ליבריס / רל אלשטיין, content operations , אקס ליבריס

                           הסבר על יחידות אקס ליבריס השונות ותהליכי העבודה שמטרתם להנגיש את התכנים השונים למשתמשי הקצה והספריות.

   13:30-14:00- הספרייה הלאומית לשירותכם! לשפר את נראות התכנים במערכות אקס ליבריס / אריאל לוק, הספרייה הלאומית

  נציגי הספרייה הלאומית יספרו על עבודתם עם ספקים שונים כדי לעדכן מטה-דאטה במערכות של אקס ליבריס.

  14:00-14:15 – דברים שרואים מכאן – הפרספקטיבה של הספק / ניצן גאלדור, פסיק

   14:15-14:30 – סיכום – תמר גנאור, האוניברסיטה העברית בירושלים

  הספקים שהשתתפו בכנס:

  Movie Discovery

  אוצר החכמה (אור החכמה בעמ)

  זיעור

  טלדן

  מחב”א מלמ”ד

  פסיק

  פרובוק

  הוצאת שוקן

  ארד-אופיר

  אקדמי פלוס

  UsysME

  הוצאת מאגנס