Skip to content

מאל”י בעשר

  להלן קישורים למפגשי זום הקרובים ולתוכן המפגשים שהתקיימו,  בסדרה מאל”י בעשר:

  2024

  27.6.24הממשק החדש של מודול ההשאלה בעלמא – אביבה לוין, חיפה, תמר פוקס וברוך פיקאר, אקס ליבריס 

  לפירוט המפגשים הבאים, היכנסו ליומן אירועי מאל”י.

  מפגשים קודמים:

  2024

  25.1.24 – תוכן חדש כמנוע לצמיחה – תמר גנאור, אקס ליבריס

  31.1.24 – עדכון אסטרטגי – חברת אקס ליבריס

  22.2.24 –  אקטיבציה של משאבים אלקטרוניים ב-CDI – מירב קישון, אוניברסיטת בן-גוריון, דוד הנגבי, אקס ליבריס

  14.3.23 – Alma Roadmap –  לילי דאי, אקס ליבריס

  18.4.24 – דיגיטציה של אוסף ההגדות – נעם פייגנבאום, דורית לשם, אוניברסיטת בן-גוריון

  23.5.24 – הדור הבא של ניהול פריטים דיגיטליים ובינה מלאכותית באקדמיהדניאל גרינברג, גיא בן-פורת, חני יהודה ולילי דאי, אקס ליבריס 

  6.6.24 – יצירת קהילת איזו לשיפור תהליכי עבודה בהשאלה בינספרייתית – לימור כהן, המרכז האקדמי רופין ומשה שכטר, אקס ליבריס

  2023

  19.1.23 – גישה לטקסט מלא ב- CDI בדגש על תוכן בעברית – דוד הנגבי, אקס ליבריס

  26.1.23 –  TAU Mobile App – צוות אוניברסיטת ת”א

  16.2.23 – בבניין החדש של הספרייה הלאומית: עלמא שולט ישירות במחסן והרובוט מביא ומחזיר את הספרים – רויטל טלר ועמנואל פילופ, הספרייה הלאומית

  16.3.23 – סקירת החידושים והשיפורים בפרימו לשנת 2023 – נילי נתן, אקס ליבריס

  23.3.23 – הערכת האוסף שלך באמצעות Alma Overlap Tool – אורי בלדב, אקס ליבריס

  20.4.23 – אינטגרציית עלמא עם מערכות חיצוניות –  ארז שבו, מנהל מוצר עלמא

  4.5.23 – סקירת תוכנית העבודה של עלמא לעתיד הקרוב – לילי דאי, מנהלת מוצר בעלמא, ואחראית על תחומי המטאדאטה, הנתונים המקושרים הפתוחים וניהול המצאי הפיזי

  8.6.23 – העמקת הקשר בין הספרייה להוראה ולמידה, חווית משתמש וחידושים נוספים בלגנטו – דולב בן ארצי ואיל קירשנר, אקס ליבריס ולימור כהן, המרכז האקדמי רופין

  22.6.23 – עבודה יעילה עם ה- PO Line בממשק החדש של עלמא – רוחמה אמויאל, אוניברסיטת בר-אילן, וזוהר שמש, אקס ליבריס

  23.11.23 – הממשק החדש של ה-ULI – אריאל לוק ואלחנן אדלר, הספרייה הלאומית

  21.12.23 הצצה לחוויית המשתמש הבאה בכלי הגילוי – ישראל קוצ’ר וחני יהודה, אקס ליבריס

  2022

  2021

  2020