Skip to content

מאל”י בעשר

להלן קישורים למפגשי זום הקרובים ולתוכן המפגשים שהתקיימו,  בסדרה מאל”י בעשר.

לפירוט המפגשים הבאים, היכנסו ליומן אירועי מאל”י.

8.6.23 – העמקת הקשר בין הספרייה להוראה ולמידה, חווית משתמש וחידושים נוספים בלגנטו – דולב בן ארצי ואיל קירשנר, אקס ליבריס ולימור כהן, המרכז האקדמי רופן

22.6.23 – עבודה יעילה עם ה- PO Line בממשק החדש של עלמא – רוחמה אמויאל, אוניברסיטת בר-אילן, וזוהר שמש, אקס ליבריס

מפגשים קודמים:

2023

19.1.23 – גישה לטקסט מלא ב- CDI בדגש על תוכן בעברית – דוד הנגבי, אקס ליבריס

26.1.23 –  TAU Mobile App – צוות אוניברסיטת ת”א

16.2.23 – בבניין החדש של הספרייה הלאומית: עלמא שולט ישירות במחסן והרובוט מביא ומחזיר את הספרים – רויטל טלר ועמנואל פילופ, הספריה הלאומית

16.3.23 – סקירת החידושים והשיפורים בפרימו לשנת 2023 – נילי נתן, אקס ליבריס

23.3.23 – הערכת האוסף שלך באמצעות Alma Overlap Tool – אורי בלדב, אקס ליבריס

20.4.23 – אינטגרציית עלמא עם מערכות חיצוניות –  ארז שבו, מנהל מוצר עלמא

4.5.23 – סקירת תוכנית העבודה של עלמא לעתיד הקרוב – לילי דאי, מנהלת מוצר בעלמא, ואחראית על תחומי המטאדאטה, הנתונים המקושרים הפתוחים וניהול המצאי הפיזי

2022

2021

2020

דילוג לתוכן