Skip to content

מפגש עם ספקים 28 יוני 2022 – אוניברסיטת תל-אביב, הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך, מתחם השולחנות העגולים

  המפגש מיועד לספקים, ראשי קבוצות העבודה של מאל”י, ראש ונציג אחד מכל אחד מהפורומים המקצועיים של הועדת המתמדת: מטא-דאטה וקיטלוג, כתבי עת ומאגרים אלקטרונים, ויעץ.

  מה בתכנית:

  9:30-9:45 – התכנסות

  9:45-10:00 – ברכות והקדמה / תמר גנאור, האוניברסיטה העברית

   10:00-11:00 – חווית המשתמש – התוכן שלכם בפרימו / מיכל להב, אוניברסיטת תל-אביב

                         כיצד משתמשי הקצה מחפשים תכנים בספרייה? איך אפשר לשפר את איחזור החומר?

                          הצגת מסע הציד של הסטודנט, החוקרת והספרנית בדרכם למצוא את המאמר המושלם.

   11:00-11:45 – סטנדרטים לספקים / יוסי טיסונה, אוניברסיטת בן-גוריון

                          אילו סטנדרטים בינלאומיים חלים היום על ספקי תוכן? אילו כלים עומדים היום לרשות הספרנים באתרי הספקים והמו”לים?

                          ניהול רכש ותוכן מנקודת המבט של הספרן שיציג אילו כלים הכרחיים לפעילות השוטפת של מעקב אחר מנויים ותכנים בספריות.

   11:45-12:45 – הקופסה השחורה של אקס ליבריס / רל אלשטיין, content operations , אקס ליבריס

                           הסבר על יחידות אקס ליבריס השונות ותהליכי העבודה שמטרתם להנגיש את התכנים השונים למשתמשי הקצה והספריות.

    12:45-13:30 – ארוחת צהריים

   13:30-14:00- הספרייה הלאומית לשירותכם! לשפר את נראות התכנים במערכות אקס ליבריס / אריאל לוק, הספרייה הלאומית

  נציגי הספרייה הלאומית יספרו על עבודתם עם ספקים שונים כדי לעדכן מטה-דאטה במערכות של אקס ליבריס.

  14:00-14:15 – דברים שרואים מכאן – הפרספקטיבה של הספק / ניצן גאלדור, פסיק

   14:15-14:30 – סיכום

   

   הרשמה למפגש:

   טופס רישום למפגש עם ספקים 28 יוני 2022

   אוניברסיטת תל-אביב, הספריה למדעי החברה, לניהול ולחינוך, מתחם השולחנות העגולים

   פרטי המוסד/ארגון אליו משתייכים המשתתפים.ות

   פרטי המשתתף.ת


   החלטת לבטל?
   נא להודיע כדי שנוכל להיערך בהתאם.
   תודה