Skip to content

טופס רישום מספר משתתפים.ות ליום עיון

  טופס רישום מספר משתתפים.ות ליום עיון

  פרטי המוסד חבר מאל"י אליו משתייכים המשתתפים.ות


  1. פרטי המשתתף.ת


  2. פרטי המשתתף.ת


  3. פרטי המשתתף.ת


  4. פרטי המשתתף.ת


  5. פרטי המשתתף.ת


  יצירת קשר לצורך תשלום (אם מעל 3 משתתפים ממוסד משלם)