Skip to content

רשימות תפוצה

לחצו על הקישורים הבאים להצטרפות לרשימות התפוצה הבאות או לפרישה מהן:

רשימת דיוור כללית לחברי מאל"י

כתובת מייל: meli@exlibrisusers.org

פרטי הצטרפות: https://exlibrisusers.org/listinfo/meli

רשימת דיוור בנושא עלמא

כתובת מייל: meli-alma@exlibrisusers.org

פרטי הצטרפות: https://exlibrisusers.org/listinfo/meli-alma

רשימת דיוור בנושא פרימו

כתובת מייל: meli-primo@exlibrisusers.org

פרטי הצטרפות: https://exlibrisusers.org/listinfo/meli-primo

רשימת דיוור בנושא משאבים אלקטרונים

כתובת מייל: meli-er@exlibrisusers.org

פרטי הצטרפות: https://exlibrisusers.org/listinfo/meli-er

רשימת דיוור בנושא ראפיד / רפידו 

 כתובת מייל: meli-ill@exlibrisusers.org

פרטי הצטרפות: https://exlibrisusers.org/listinfo/meli-ill

דילוג לתוכן