Skip to content

רשימות תפוצה

לחצו על הקישורים הבאים להצטרפות לרשימות התפוצה הבאות או לפרישה מהן:

רשימת דיוור כללית לחברי מאל”י

כתובת מייל: meli@exlibrisusers.org

פרטי הצטרפות ועזיבה: https://exlibrisusers.org/postorius/lists/meli.exlibrisusers.org/

רשימת דיוור בנושא עלמא

כתובת מייל: meli-alma@exlibrisusers.org

פרטי הצטרפות ועזיבה: https://exlibrisusers.org/postorius/lists/meli-alma.exlibrisusers.org/

רשימת דיוור בנושא פרימו

כתובת מייל: meli-primo@exlibrisusers.org

פרטי הצטרפות ועזיבה: https://exlibrisusers.org/postorius/lists/meli-primo.exlibrisusers.org/

רשימת דיוור בנושא משאבים אלקטרונים

כתובת מייל: meli-er@exlibrisusers.org

פרטי הצטרפות ועזיבה: https://exlibrisusers.org/postorius/lists/meli-er.exlibrisusers.org/

רשימת דיוור בנושא ראפיד 

כתובת מייל: meli-ill@exlibrisusers.org

פרטי הצטרפות ועזיבה: https://exlibrisusers.org/postorius/lists/meli-ill.exlibrisusers.org/

דילוג לתוכן