Skip to content

כנסים והדרכות 2008

הדרכה: פתרון בעיית הכיווניות באלף – פברואר 2008, אוניברסיטת בר-אילן

הדרכה: השאלה בין ספרייתית New integrated ISO-ILL – מאי 2008, אוניברסיטת חיפה

סמינר אלף – ספטמבר 2008, אוניברסיטת בר אילן

כנס מאל"י – דצמבר 2008, המסלול האקדמי, המכללה למנהל

דילוג לתוכן