Skip to content

כנסים והדרכות 2020

  מאל”י בעשר

  **לא היה כנס שנתי של שנת 2020 בגלל הקורונה, הדיווים של ועדת ההיגוי וקבוצות העבודה נמצאים ב-2021**

   

  3.9.2020 – חידושים ברפיד ועלמא בהנחיית שרונה שגיא (אקס ליבריס) – הקלטה ; מצגת

  23.7.2020 – מלינגו בפרימו – בהנחיית מרדכי גורן (אקס ליבריס) – הקלטה ; מצגת

  16.7.2020 – MARC edit and ALMA עם מאיה עמיכל (מכון וייצמן) – הקלטה ; מצגת

  8.7.2020 – כתבי עת בעלמא עם מורן לביא (האוניברסיטה העברית) – הקלטה ; מצגת

   2.7.2020 – הקהילה מגיבה: תובנות, ופתרונות לאתגרי הקורונה עם אסף קליין ויואל קורטיק (אקס ליבריס) – הקלטה ; מצגת

  25.6.2020 – הספריה כגורם המרכז את כל תוצרי המחקר ESPLORO עם נדב דורון (אקס ליבריס) – הקלטה ; מצגת

  18.6.2020 – Sharing is Caring: RAPIDILL בימי קורונה עם שרונה שגיא (אקס ליבריס) – הקלטה ; מצגת

  11.6.2020 – טרנדים בחווית הסטודנט והשפעתם על ספריות אקדמיות עם עידו פלד (אקס ליבריס) – הקלטה ; מצגת

  4.6.2020 – ההזדמנות הטמונה בלמידה מרחוק עם דולב בן ארצי,(אקס ליבריס) – הקלטה ; מצגת

  27.5.2020 – CDI מוכנים למעבר! עם אהובה מזוז (אקס ליבריס) – הקלטה ; מצגת ; מסמך

  מפגשים פיזיים

  1.3.2020 – עלמא אנליטיקס למתקדמים – יום עיון בהנחיית יואל קורטיק (אקס ליבריס) – מצגת

  24.2.2020 – עלמא אנליטיקס למתחילים – יום עיון בהנחיית יהודית ממו (אקס ליבריס) – הקלטה ; מצגת

  3.2.2020 – השאלה בין-ספרייתית: הדור הבא (יום עיון)