Skip to content

2013 רכש

  יום הדרכה במודול רכש

  יום ד’, 11.12.2013, אוניברסיטת בר-אילן, בנין מרכז הקונגרסים פלדמן, אולם הסנט.

  סדר יום:

  09:00-09:30 התכנסות ורישום

  09:30-10:15 תהליכי העבודה חדשים ברכש בגרסה 20: כולל REQUEST ACQ ופונקציונאליות MODE BULK ומעקב מידע על תשלום הזמנות
  יפעת לולב, אקס ליבריס

  10:15-10:45 Bulk order
  מירב ליבנה, הספרייה הלאומית

  10:45-11:15 הפסקת קפה

  11:15-12:15 ניהול דוחות ושירותים במודול רכש: כולל שליפת נתונים, הדפסתם ופעולות תחזוקה שונות, עבודה עם ניהול משימות
  איגור טברוג, אקס ליבריס 

  12:15-13:00 מחלקת רכש לקראת שנת הכספים הבאה: כולל ניהול תקציב ומחויבויות כספיות והזמנות לשנה הבאה
  יפעת לולב ואיגור טברוג, אקס ליבריס

  13:00-14:00  הפסקת צהריים

  14:00-14:45 מודול רכש: “טיפים וטריקים”
  אביטל אורדן, ספריית הרמן למדעי הטבע, האוניברסיטה העברית

  14:45-15:15 שאלות ותשובות
  דיון בהשתתפות כל המרצים