Skip to content

2013 רכש

יום הדרכה במודול רכש

יום ד’, 11.12.2013, אוניברסיטת בר-אילן, בנין מרכז הקונגרסים פלדמן, אולם הסנט.

סדר יום:

09:00-09:30 התכנסות ורישום

09:30-10:15 תהליכי העבודה חדשים ברכש בגרסה 20: כולל REQUEST ACQ ופונקציונאליות MODE BULK ומעקב מידע על תשלום הזמנות
יפעת לולב, אקס ליבריס

10:15-10:45 Bulk order
מירב ליבנה, הספרייה הלאומית

10:45-11:15 הפסקת קפה

11:15-12:15 ניהול דוחות ושירותים במודול רכש: כולל שליפת נתונים, הדפסתם ופעולות תחזוקה שונות, עבודה עם ניהול משימות
איגור טברוג, אקס ליבריס 

12:15-13:00 מחלקת רכש לקראת שנת הכספים הבאה: כולל ניהול תקציב ומחויבויות כספיות והזמנות לשנה הבאה
יפעת לולב ואיגור טברוג, אקס ליבריס

13:00-14:00  הפסקת צהריים

14:00-14:45 מודול רכש: “טיפים וטריקים”
אביטל אורדן, ספריית הרמן למדעי הטבע, האוניברסיטה העברית

14:45-15:15 שאלות ותשובות
דיון בהשתתפות כל המרצים

דילוג לתוכן