Skip to content

אלף 2007

סמינר אל”ף

מאי 2007, האוניברסיטה הפתוחה 

סדר יום

יום ג’ – 29 למאי

09:00 – 10:00 הרשמה והתכנסות

10:00 – 10:30 ברכות                   

10:30 – 11:15 בעייתיות בכיווניות בעברית: באלף ובכלל
אלחנן אדלר

11:15 – 12:00 תמיכה בעברית באלף
יואל קורטיק                       

12:00 – 12:45 הטמעת שדות וירטואליים ב-OPAC (רוטינות ה-(Expand
יואל קורטיק

12:45 – 13:45 הפסקת צהריים

13:45 – 14:30 העלאת נתוני רכש מקבצי ספקים לאלף
יהודית לוי

14:30 – 15:15 חידושים בתהליך הכריכה (גרסה 17 ומעלה)
יואל קורטיק

15:15 – 16:00 יסודות התקן הקיים של ה-Open URL  ב-SFX, וכיוונים לעתיד
דנה שרביט

יום ד’ – 30 למאי

08:30 – 09:30 הרשמה והתכנסות

09:30 – 11:00 השאלה בין ספרייתית: מושגי יסוד ותהליכי עבודה
יפעת לולב

11:00 – 11:30 הפסקת קפה

11:30 – 12:15 השאלה בין ספרייתית: מאפיינים מתקדמים והסבה
יפעת לולב

12:15 – 13:00 ניהול הזמנות: חומר “רגיל”, שמורים, ו-Booking
משה שכטר

13:00 – 14:00 הפסקת צהריים

14:00 – 14:45 הרשאות לצוות הספרנים: זכויות גישה ותהליכי עבודה
משה שכטר

14:45 – 15:30 כיוונים חדשים בניהול מקורות קריאה לקורסים –Course Reading
דליה מנדלסון

15:30 – 16:15 מבוא ל- ARC 2.0
דליה מנדלסון

דילוג לתוכן