Skip to content

צוות קבוצת עבודה עלמא

ינואר 2022

דפנה מזרחי-מלצר, האוניברסיטה העברית בירושלים – ראש קבוצת העבודה

הילה בוזגלו, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר אביבה לוין-בלואוסוב, אוניברסיטת חיפה

תמר בלומנדל, האוניברסיטה העברית בירושלים

שירלי גאון, מכללת שנקר

נעמי גלאור, אוניברסיטת רייכמן

אורי גפני, אוניברסיטת בר-אילן

יקיר זיגלמן, הטכניון

אהבה כהן, הספרייה הלאומית

דורית לשם, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דורית מנדיל, אוניברסיטת תל אביב

אולגה מרזין, מכללת עמק יזרעאל

שרית סמבול, אוניברסיטת בר-אילן

מאיה עמיכל, מכון וייצמן

אורלי עמרמי, מכללת שנקר

נאוה רוזנטל, האוניברסיטה הפתוחה

טופס הגשת מועמדות לקבוצת עבודה עלמא

צוות תת-קבוצת עבודה הזמנית לענייני Providers

דילוג לתוכן