Skip to content

עלמא אנליטיקס למתקדמים 2020

  אנליטיקס למתקדמים – בהנחיית יואל קורטיק

  הסדנה תתקיים ביום ראשון, 1 במרץ 2020 במכללת רופין

  המצגת של יואל

  דוקומנטיציה על אנליטיקס – קישור שהוצג בסדנה

  תמונה1 תמונה2 תמונה3 תמונה4

  הלו”ז המתוכנן

  9:00-9:30 – רישום והתכנסות

  9:30-11:00 – תרגול והצגת שאלות

  11:00-11:15 – הפסקה

  11:15-13:00 – המשך הצגת שאלות

  13:00-13:30 – הפסקת צהריים

  13:30-15:00 – תרגול עצמאי