Skip to content

עלמא אנליטיקס למתקדמים 2020

אנליטיקס למתקדמים – בהנחיית יואל קורטיק

הסדנה תתקיים ביום ראשון, 1 במרץ 2020 במכללת רופין

המצגת של יואל

דוקומנטיציה על אנליטיקס – קישור שהוצג בסדנה

תמונה1 תמונה2 תמונה3 תמונה4

הלו”ז המתוכנן

9:00-9:30 – רישום והתכנסות

9:30-11:00 – תרגול והצגת שאלות

11:00-11:15 – הפסקה

11:15-13:00 – המשך הצגת שאלות

13:00-13:30 – הפסקת צהריים

13:30-15:00 – תרגול עצמאי

דילוג לתוכן