Skip to content

Lynne Porat

מטרות הארגון: לייצג את קהיליית משתמשי תוכנות אקס-ליבריס בישראל במשא ומתן ישיר מול החברה, בעיקר בהקשר לניהול בקשות לפיתוח, ארגון הרשימות וקביעת סדרי עדיפויות. לתאם בין… Read More »על אודות מאל”י

על אודות מאל”י

להלן קישורים למפגשי זום הקרובים ולתוכן המפגשים שהתקיימו,  בסדרה מאל”י בעשר. לפירוט המפגשים הבאים, היכנסו ליומן אירועי מאל”י. 20.4.23 – אינטגרציית עלמא עם מערכות חיצוניות… Read More »מאל”י בעשר

מאל”י בעשר

לחצו על הקישורים הבאים להצטרפות לרשימות התפוצה הבאות או לפרישה מהן: רשימת תפוצה על כל הנושאים  כתובת מייל: meli@exlibrisusers.org פרטי הצטרפות ועזיבה: https://exlibrisusers.org/postorius/lists/meli.exlibrisusers.org/ רשימת תפוצה… Read More »רשימות תפוצה

רשימות תפוצה

החברות פתוחה בפני כל מוסד בישראל אשר חתם על חוזה עם חברת אקס-ליבריס לשם רכישת מוצרי החברה, מעוניין להשפיע על פיתוח המוצרים, להשתתף באירועים שמאל”י… Read More »הצטרפות למאל”י

הצטרפות למאל”י

דילוג לתוכן