Lynne Porat

טופס הרשמה ליום עיון אישור רישום ליום עיון אישור השתתפות ביום עיון טופס משוב לסמינר טופס הצגת מועמדות לועדת היגוי מאל”י טופס הגשת מועמדות לקבוצת… Read More »טפסים

טפסים

מטרות הארגון: לייצג את קהיליית משתמשי תוכנות אקס-ליבריס בישראל במשא ומתן ישיר מול החברה, בעיקר בהקשר לניהול בקשות לפיתוח, ארגון הרשימות וקביעת סדרי עדיפויות. לתאם בין… Read More »על אודות מאל”י

על אודות מאל”י

 אפריל 2021 ראש קבוצת העבודה – אינה סטקליאר, אוניברסיטת תל אביב מורן לביא, האוניברסיטה העברית מירב קישון, אוניברסיטת בן גוריון לריסה וויחנסקי, אוניברסיטת בר-אילן שרית סמבול… Read More »צוות קבוצת עבודה ER משאבים אלקטרוניים

צוות קבוצת עבודה ER משאבים אלקטרוניים