Skip to content

Lynne Porat

להלן קישורים למפגשי זום הקרובים ולתוכן המפגשים שהתקיימו,  בסדרה מאל”י בעשר. לפירוט המפגשים הבאים, היכנסו ליומן אירועי מאל”י.   8.12.22 – מרכז התמיכה של אקס… Read More »מאל”י בעשר

מאל”י בעשר

מאל”י בעשר 21.12.2020 – פרידה מבר ויינשטיין וברכות לעודד שרפשטיין (אקס ליבריס) – הקלטה  10.12.2020 – הזמנת חדרי לימוד בספריה עם לימור כהן (מרכז אקדמי רופין), ואורי גפני (אוניברסיטת… Read More »כנסים והדרכות 2020

כנסים והדרכות 2020

לחצו על הקישורים הבאים להצטרפות לרשימות התפוצה הבאות או לפרישה מהן: רשימת דיוור כללית לחברי מאל”י כתובת מייל: meli@exlibrisusers.org פרטי הצטרפות ועזיבה: https://exlibrisusers.org/postorius/lists/meli.exlibrisusers.org/ רשימת דיוור… Read More »רשימות תפוצה

רשימות תפוצה

מטרות הארגון: לייצג את קהיליית משתמשי תוכנות אקס-ליבריס בישראל במשא ומתן ישיר מול החברה, בעיקר בהקשר לניהול בקשות לפיתוח, ארגון הרשימות וקביעת סדרי עדיפויות.לתאם בין משתמשי… Read More »על אודות מאל”י

על אודות מאל”י

החברות פתוחה בפני כל מוסד בישראל אשר חתם על חוזה עם חברת אקס-ליבריס לשם רכישת מוצרי החברה, מעוניין להשפיע על פיתוח המוצרים, להשתתף באירועים שמאל”י… Read More »הצטרפות למאל”י

הצטרפות למאל”י

דילוג לתוכן