lporat

כנס IGeLU ה-8 7 – 10 בספטמבר 2013, ברלין, גרמניה מרינה קאלאך, נציגת ועדת ההיגוי של מאלי לכנס  דו”ח הכנס ה-8 של IGeLU MELI Annual… Read More »IGeLU 2013

IGeLU 2013

כנס IGeLU ה-13 19 – 23 באוגוסט 2018, פראג, צ’כיה המשלחת הישראלית לכנס   שלי חן-ארידור, יו”ר ועדת היגוי מאל”י דו”ח הכנס ה-13 של IGeLU… Read More »IGeLU 2018

IGeLU 2018

הדרכה בנושא SFX 28.6.2011, חדר 203 בניין משפטים, אוניברסיטת תל-אביב 09:00 – 09:30 רישום והתכנסות 09:30 – 09:45 פתיחה – רון לוזינסקי, אקסליבריס                    השקת קב’… Read More »sfx 2011

sfx 2011

יום הדרכה במודול רכש יום ד’, 11.12.2013, אוניברסיטת בר-אילן, בנין מרכז הקונגרסים פלדמן, אולם הסנט. סדר יום: 09:00-09:30 התכנסות ורישום 09:30-10:15 תהליכי העבודה חדשים ברכש… Read More »2013 רכש

2013 רכש

  ממלינגו עד עלמא – אתגרים ופתרונות בעברית בפרימו ובעלמא יום ב’  8.10.2018, הפקולטה לחקלאות ברחובות, אולם 11, בניין קנדי לי.      9:00 – 9:30  התכנסות… Read More »HebrewDay

HebrewDay