Lynne Porat

  סדנת אנליטקס בעלמא, למתקדמים    יום שלישי ה- 3.12.2019, חוות המחשבים של מדעי החברה, הר הצופים, האוניברסיטה העברית     המצגת של יואל  קישור לתיעוד שנשלח במהלך הסדנא  הדוחות… Read More »AlmaAnalytics

AlmaAnalytics

הדרכה בנושאי כתבי-עת פברואר 2006, אוניברסיטת בן-גוריוןסדר יום קטלוג כתבי-עת: תג 853. קטלוג כתבי-עת: מצאי בספריית 60. שירותים להזמנה ואחזקת כתבי-עת. כריכה

כתבי עת 2006