Skip to content

Meli site editor

חודש עבר מאז שכולנו התעוררנו להרס הבלתי נתפס של מתקפת הטרור הרצחנית, שהביאה לטבח של יותר מ-1,400 אזרחיות ואזרחים ישראלים, יותר מ- 230 חטופים ועשרות… Read More »נעבור את זה יחד

נעבור את זה יחד

  מאל”י בעשר עדכון אסטרטגי של הנהלת אקס ליבריס סיכום פעילות מאל”י לשנת 2023: ועדת היגוי וקבוצות העבודה  

  כנסים והדרכות 2024

   מאל”י בעשר הצגת חברות חדשות בועדת ההיגוי סדנאות מפגש: רפיד למכללות בתקופת המלחמה:  RapidILL_Overview_2023 RapidILL – Web Page Israel borrower side onboarding instructions סרטון

   כנסים והדרכות 2023

    כנס IGeLU 2023 משתתפים ישראלים: חברות ועדת ההיגוי: דורית לשם, אוניברסיטת בן-גוריון שרית סמבול, אוניברסיטת בר-אילן Meli Annual report to INUG זוכה מלגת מאל”י עדו… Read More »IGeLU 2023

    IGeLU 2023

     משתתפים: אקס ליבריס: יריב קורש, אסף קליין, גיא בן-פורת, אוסנת וילנצ’יק, תמר גנור, ישראל קוחר, צבי פוגל, נינה קרן-דוד ראשי קבוצות העבודה: דפנה מזרחי-מלצר, מיכל… Read More »פגישה של ועדת ההיגוי וראשי קבוצות העבודה של מאל”י עם הנהלת אקס ליבריס, יוני 2023

     פגישה של ועדת ההיגוי וראשי קבוצות העבודה של מאל”י עם הנהלת אקס ליבריס, יוני 2023