Skip to content

ngalor@idc.ac.il

ביום רביעי, 18.5.22, התקיימה פגישה של ועדת ההיגוי ויושבי ראש קבוצות העבודה עם הנהלת אקס ליבריס. הפגישה מסכמת שיתוף פעולה מתמשך במהלך השנה האחרונה בין… Read More »פגישה של ועדת היגוי מאל"י עם הנהלת אקס ליבריס

פגישה של ועדת היגוי מאל"י עם הנהלת אקס ליבריס

כנס IGeLU ה-16 / כנס דיגיטלי 23-26 באוגוסט 2021 תמר גנאור, יו"ר ועדת היגוי מאל"י, MELI Annual Report 2021 לכל המצגות משתתפים ישראלים:   תמר… Read More »IGeLU 2021

IGeLU 2021

בהמשך לקול קורא של איגלו להגיש הצעות להרצאות לכנס השנתי, ברצוני להזכיר לכן.ם כי חברות.י מאל"י שההצעות שלהן.ם תתקבלנה ע"י איגלו, זכאיות.ים להגיש בקשה למאל"י… Read More »קריאה להגשת מועמדות למלגת מאל"י לנסיעה לכנס IGeLU

קריאה להגשת מועמדות למלגת מאל"י לנסיעה לכנס IGeLU

דילוג לתוכן