Skip to content

Meli site editor

חודש עבר מאז שכולנו התעוררנו להרס הבלתי נתפס של מתקפת הטרור הרצחנית, שהביאה לטבח של יותר מ-1,400 אזרחיות ואזרחים ישראלים, יותר מ- 230 חטופים ועשרות… Read More »נעבור את זה יחד

נעבור את זה יחד

  מאל”י בעשר עדכון אסטרטגי של הנהלת אקס ליבריס סיכום פעילות מאל”י לשנת 2023: ועדת היגוי וקבוצות העבודה  

  כנסים והדרכות 2024

   מאל”י בעשר הצגת חברות חדשות בועדת ההיגוי סדנאות מפגש: רפיד למכללות בתקופת המלחמה:  RapidILL_Overview_2023 RapidILL – Web Page Israel borrower side onboarding instructions סרטון

   כנסים והדרכות 2023

    כנס IGeLU 2023 משתתפים ישראלים: חברות ועדת ההיגוי: דורית לשם, אוניברסיטת בן-גוריון שרית סמבול, אוניברסיטת בר-אילן Meli Annual report to INUG זוכה מלגת מאל”י עדו… Read More »IGeLU 2023

    IGeLU 2023

     משתתפים: אקס ליבריס: יריב קורש, אסף קליין, גיא בן-פורת, אוסנת וילנצ’יק, תמר גנור, ישראל קוחר, צבי פוגל, נינה קרן-דוד ראשי קבוצות העבודה: דפנה מזרחי-מלצר, מיכל… Read More »פגישה של ועדת היגוי מאל”י וראשי קבוצות העבודה עם הנהלת אקסליבריס, יוני 2023

     פגישה של ועדת היגוי מאל”י וראשי קבוצות העבודה עם הנהלת אקסליבריס, יוני 2023