Skip to content

קטלוג 2010

הדרכה בנושא קיטלוג חומר לא-ספרי

22.3.2010 – בית הספר לאמנות – המדרשה, מכללת בית ברל

10:00 – 09:15 רישום והתכנסות

10:30 – 10:00 האם קרוקודיל הוא יותר ארוך או יותר ירוק?: קטלוג חומרים אורקוליים בספריית אוניברסיטת חיפה בעידן הדיגיטלי
שרון שפירא-גלאובך, מחלקת מדיה, ספריית אוניברסיטת חיפה

11:00 – 10:30 הטיפול בכרוזים ובכרזות בספריה הלאומית: בין רישום לקטלוג
אריאל ויטרבו, מחלקת  הארכיונים, הספרייה הלאומית

11:30 – 11:00 הפסקת קפה

12:00 – 11:30 “קטלוג” ארכיון בשלט רחוק:התמודדות ספריית אוניברסיטת חיפה עם  קטלוג חומרים ארכיוניים על ידי צוות לא-ספרני
פלורה הראלי, מחלקת מדיה, ספריית אוניברסיטת חיפה

12:15 – 12:00 שאלות ותשובות

13:15 – 12:15  ארוחת צהריים בקפיטריה

13:45 – 13:15 איכות הקטלוג: מצגת / דפי מידע רחל קדר, המחלקה ללימודי מידע,  אוניברסיטת בר אילן

14:15 – 13:45 היבטים בהכנת אובייקטים דיגיטליים למאגר מידע – ADAM
אירית מילוא, מיחשוב ודיגיטציה, בית הספר לאמנות-המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל

 14:45 – 14:15 פרויקט דיגיטציה של ארכיון בסביבת ספריה אוניברסיטאית
מירה וזאנה, מנהלת הארכיון לתולדות ההתיישבות בנגב ע”ש דוד טוביהו, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

דילוג לתוכן