Skip to content

2011 קטלוג

  יום הדרכה בנושא קטלוג

  28.3.2011, בית ברטר, קמפוס אדמנד ספרא, גבעת רם, ירושלים

  09:45 – 10:15 רישום התכנסות

  10:15 – 11:30 שינוי והמשכיות: מיצירת רשומות קיטלוג לתיאור משאבים ויצירת גישה(AACR to RDA) – ד”ר רחל קדר, אוניברסיטת בר אילן

  11:30 – 12:15 008, LDR וכד’: מי צריך את זה בכלל – פרופ’ אלחנן אדלר, המכללה האקדמית לחינוך ע”ש דוד ילין

  12:15 – 13:15 ארוחת צהריים

  13:15 – 13:45 חידושים בממשק הקיטלוג בגרסה 20 – מיטל אהרון, אקסליבריס

  13:45 – 14:15 סימני כיווניות – hands on – אסתר גוגנהיים, הספרייה הלאומית

  14:15 – 14:30 הפסקת קפה

  14:30 – 15:00 שינויים וחידושים בקטלוג הספרייה הלאומית: דברים שיעניינו אולי גם אתכם – יניב לוי, הספרייה הלאומית

  15:00 – 15:30קובץ הזהויות הווירטואלי הבינלאומי (VIAF) – ריני גולדסמית, הספרייה הלאומית