Skip to content

אודות

מטרות הארגון: לייצג את קהיליית משתמשי תוכנות אקס-ליבריס בישראל במשא ומתן ישיר מול החברה, בעיקר בהקשר לניהול בקשות לפיתוח, ארגון הרשימות וקביעת סדרי עדיפויות. לתאם בין… Read More »על אודות מאל”י

על אודות מאל”י

דילוג לתוכן