Skip to content

כנסים והדרכות 2007

ממשתמש למשתמש – הדרכה: השאלה – מרץ 2007, האוניברסיטה העברית בירושלים ממשתמש למשתמש – הדרכה: במודול Course Reading אפריל 2007, האוניברסיטה העברית בירושלים סמינר אל”ף… Read More »כנסים והדרכות 2007

כנסים והדרכות 2007

  הדרכה בנושאי השאלה מרץ 2007 – ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה, האוניברסיטה העברית בירושלים מרצות: דורית מנדיל (אונ’ תל-אביב), אסנת לוי (האונ’ העברית) הנושאים:… Read More »השאלה 2007

  השאלה 2007

   הדרכה בנושא Course Reading אפריל 2007, האוניברסיטה העברית בירושלים מרצים: יוסי טיסונה (המכללה למינהל) יוסף בראנס (אונ’ חיפה) הנושאים: מבנה של מודול ה-Course Reading ניהול… Read More »שמורים 2007

   שמורים 2007

    סמינר אל”ף מאי 2007, האוניברסיטה הפתוחה  סדר יום יום ג’ – 29 למאי 09:00 – 10:00 הרשמה והתכנסות 10:00 – 10:30 ברכות                    10:30 –… Read More »אלף 2007

    אלף 2007

     כנס מאל”י 2007 , אוניברסיטת בן גוריון בנגב סדר יום 09:30 – 10:00 הרשמה והתכנסות 10:00– 10:30 ברכותאבנר שמואלביץ, טירן עזרא-היימס, אוניברסיטת בן-גוריוןג’נט לבקוביץ, האוניברסיטה… Read More »כנס מאל”י 2007

     כנס מאל”י 2007