Skip to content

כנסים והדרכות 2009

הדרכה בנושאי השאלה במערכת אלף מרץ 2009 – אוניברסיטת תל-אביב מדריכים: טירן עזרא-היימס, דורית מנדיל, יהודית ממו. סדר יום: 10:00-11:00 Advanced booking 11:00-12:00 הפעלת השאלה… Read More »השאלה 2009

השאלה 2009

  הדרכה בנושא קיטלוג חומר לא-ספרי יוני 2009 – האוניברסיטה העברית, קמפוס גבעת רם, ירושלים מדריכים: פרופ’ אלחנן אדלר, בתיה בן-שמאי, מאירה הראש, גיל וייסבלאי, ריני… Read More »קטלוג 2009

  קטלוג 2009

   הדרכה בנושאי Aleph System יוני 2009, אוניברסיטת חיפה סדר היום מדריכים: דרור ברגר, יוסף בראנס, יוסי טיסונה, בועז דותן. סדר יום: 10:00 – 11:00  Shell Scripting… Read More »סיסטם 2009

   סיסטם 2009

    הדרכה בנושאי Aleph Add-ons יולי 2009, סמינר הקיבוצים סדר היום מדריכים: יואל קורטיק, יהודית ממו, מיכל כהנא, דרור ברגר. 10:00 – 11:00 שימושים מתקדמים במודול… Read More »תוספים 2009

    תוספים 2009

     מושב הוקרה לפרופ’ אלחנן אדלר    במסגרת הכנס החמישי של מאל”י יום ג’ 29 בדצמבר 2009 (י”ב בטבת תש”ע), הספרייה הלאומית, קמפוס גבעת רם, ירושלים… Read More »מושב הוקרה 2009

     מושב הוקרה 2009

      הכנס החמישי של מאל”י יום ג’ 29 בדצמבר 2009 (י”ב בטבת תש”ע), הספרייה הלאומית, קמפוס גבעת רם, ירושלים סדר יום 09:00 – 09:30 הרשמה והתכנסות… Read More »כנס מאל”י 2009

      כנס מאל”י 2009