Skip to content

כנסים והדרכות 2010

הדרכה בנושא קיטלוג חומר לא-ספרי 22.3.2010 – בית הספר לאמנות – המדרשה, מכללת בית ברל 10:00 – 09:15 רישום והתכנסות 10:30 – 10:00 האם קרוקודיל… Read More »קטלוג 2010

קטלוג 2010

הדרכה בנושא רכש 22.4.2010, חדר 304 בניין משפטים, אוניברסיטת תל-אביב 10:00 – 9:15 רישום והתכנסות 10:30 – 10:00 מודלים לרכישת ספרים אלקטרוניים שרית סמבול, טלדן… Read More »רכש 2010

רכש 2010

הדרכה בנושאי השאלה והשאלה בין-ספרייתית 26.7.2010 – אולם כנסים א’, בניין 26 ע”ש קרייטמן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 10:00 – 09:30 רישום והתכנסות 10:30 – 10:00 שינויים… Read More »השאלה והשב”ס 2010

השאלה והשב”ס 2010

סמינר אלף 2010 4-5 באוקטובר 2010, בניין גילמן למדעי החברה,אוניברסיטת תל-אביב תוכנית הסמינר תמונות מהכנס 

סמינר אלף 2010

הכנס השישי של מאל”י יום ג’ 28 בדצמבר 2010, אולם 70, מכללת סמינר הקיבוצים, תל-אביב 09:00 – 09:45 הרשמה והתכנסות 09:45 – 10:15 דו”ח פעילויות מאל”י… Read More »כנס מאל”י 2010

כנס מאל”י 2010

דילוג לתוכן