Skip to content

כנסים והדרכות 2016

"המעבר לעלמא" יום ג'  20.9.16, האוניברסיטה העברית ברחובות – הפקולטה לחקלאות, אודיטוריום אריוביץ 9:30-10:00 – התכנסות והרשמה 10:00-10:15 – מאל"י ועלמא                    אולגה מרזין – המכללה האקדמית… Read More »המעבר לעלמא

המעבר לעלמא

דילוג לתוכן