Skip to content

כנסים והדרכות 2016

כלי גילוי: “פרימו מדדים , עיצובים ומבט לעתיד” יום ד’  13.4.16, אוניברסיטת תל-אביב, אודיטוריום בניין בית הספר ללימודי הסביבה ע”ש פורטר 10:00-10:30 – התכנסות ורישום 10:30-11:00… Read More »כלי גילוי 2016

כלי גילוי 2016

  “מרעיון לביצוע – תכניות API בשירות הספרייה” יום ג’  19.7.16, האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים, בחוות המחשבים בפקולטה למדעי החברה (גוש 7) 10:00-10:30 – התכנסות… Read More »מרעיון לביצוע

  מרעיון לביצוע

   “המעבר לעלמא” יום ג’  20.9.16, האוניברסיטה העברית ברחובות – הפקולטה לחקלאות, אודיטוריום אריוביץ 9:30-10:00 – התכנסות והרשמה 10:00-10:15 – מאל”י ועלמא                    אולגה מרזין – המכללה האקדמית… Read More »המעבר לעלמא

   המעבר לעלמא

    הכנס השנתי של מאל”י לשנת 2016 יום ד’  25.01.17, בניין פורטר, אוניברסיטת תל אביב 09:30-10:00     התכנסות והרשמה 10:00-10:10     דברי פתיחה 10:10-10:40     פעילות מאל”י וקבוצות… Read More »כנס מאל”י 2016

    כנס מאל”י 2016