Skip to content

כנסים והדרכות 2019

שתי פנים לפרימו – חוכמת עמיתים: NORMALIZATION RULES יום ג’  20.3.2018, אוניברסיטת חיפה, קמפוס הנמל 10:00-9:30  התכנסות ורישום 11:15-10:00 הקדמה           … Read More »PrimoNR

PrimoNR

  יום עיון בנושא פרימו VE יום רביעי ה- 3.4.2019, אולם בטלר, מוסד נאמן בטכניון, חיפה   9:00 – 9:30  התכנסות ורישום 9:30 – 9:45 ברכות 9:45 –… Read More »PrimoVE

  PrimoVE

   יום עיון בנושאי Community Zone יום שלישי ה- 21.5.2019, אולם הופיין, אוניברסיטת תל-אביב    9:00 – 9:30  התכנסות ורישום 9:30 – 10:15 מצגת מכנס ELUNA – להבין… Read More »CZday

   CZday

      סדנת אנליטקס בעלמא, למתקדמים    יום שלישי ה- 3.12.2019, חוות המחשבים של מדעי החברה, הר הצופים, האוניברסיטה העברית     המצגת של יואל  קישור לתיעוד שנשלח במהלך הסדנא  הדוחות… Read More »AlmaAnalytics

    AlmaAnalytics

      שקט! מחדשים  יום עיון בנושא חדשנות וספריות יום רביעי ה- 17.7.2019, אולם הסנאט, אוניברסיטת בן-גוריון  9:00 – 9:30 התכנסות ורישום 9:30 – 9:45 מה חדש בהלסינקי? מבט… Read More »Innovation Day

     Innovation Day