Skip to content

כנסים והדרכות 2022

להלן קישורים למפגשי זום הקרובים ולתוכן המפגשים שהתקיימו,  בסדרה מאל”י בעשר: 2024 6.6.24 – יצירת קהילת איזו לשיפור תהליכי עבודה בהשאלה בינספרייתית – לימור כהן, המרכז האקדמי… Read More »מאל”י בעשר

מאל”י בעשר

    הכנס השנתי של ELUNA יתקיים בחודש מאי. מכיוון שהוא כנס אונליין וללא תשלום, נוכל להשתתף. כדאי להירשם דרך המחשב ולא דרך הטלפון הנייד. https://el-una.org/meetings/eluna-2022-annual-meeting/

    ELUNA 2022

      המפגש מיועד לספקים, ראשי קבוצות העבודה של מאל”י, ראש ונציג אחד מכל אחד מהפורומים המקצועיים של הועדת המתמדת: מטא-דאטה וקיטלוג, כתבי עת ומאגרים אלקטרונים, ויעץ.… Read More »מפגש עם ספקים 28 יוני 2022 – אוניברסיטת תל-אביב, הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך, מתחם השולחנות העגולים

      מפגש עם ספקים 28 יוני 2022 – אוניברסיטת תל-אביב, הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך, מתחם השולחנות העגולים