Skip to content

קבוצת עבודה ALMA

ינואר 2022 דפנה מזרחי-מלצר, האוניברסיטה העברית בירושלים – ראש קבוצת העבודה הילה בוזגלו, אוניברסיטת תל אביב ד"ר אביבה לוין-בלואוסוב, אוניברסיטת חיפה תמר בלומנדל, האוניברסיטה העברית… Read More »צוות קבוצת עבודה עלמא

צוות קבוצת עבודה עלמא

דילוג לתוכן