Skip to content

קבוצת עבודה ER משאבים אלקטרוניים

ינואר 2022 שרית סמבול סאס, אוניברסיטת בר-אילן – ראש קבוצת העבודה תמר גנאור, האוניברסיטה העברית – נציגה מטעם תת קבוצת העבודה הבין-לאומית יחסי ספקים בקבוצת… Read More »צוות קבוצת עבודה משאבים אלקטרוניים

צוות קבוצת עבודה משאבים אלקטרוניים

דילוג לתוכן