Skip to content

ועדת ההיגוי

ביום רביעי, 18.5.22, התקיימה פגישה של ועדת ההיגוי ויושבי ראש קבוצות העבודה עם הנהלת אקס ליבריס. הפגישה מסכמת שיתוף פעולה מתמשך במהלך השנה האחרונה בין… Read More »פגישה של ועדת היגוי מאל"י עם הנהלת אקס ליבריס

פגישה של ועדת היגוי מאל"י עם הנהלת אקס ליבריס

דילוג לתוכן