פס עליון

מטרות הארגון: לייצג את קהיליית משתמשי תוכנות אקס-ליבריס בישראל במשא ומתן ישיר מול החברה, בעיקר בהקשר לניהול בקשות לפיתוח, ארגון הרשימות וקביעת סדרי עדיפויות.לתאם בין משתמשי… Read More »אודות מאל”י

אודות מאל”י

אוניברסיטאות אוניברסיטת בן-גוריון בנגבהספרייה המרכזית: אילונה גלרהספרייה לרפואה: קרן סרוסי אוניברסיטת בר-אילן – מערך הספריות הספרייה המרכזית: אולגה גולדין אוניברסיטת חיפה – ספריית יוס וסוראיה נזריאן: בועז… Read More »מוסדות חברים

מוסדות חברים