Skip to content

חדשות ועדכונים

ביום רביעי, 18.5.22, התקיימה פגישה של ועדת ההיגוי ויושבי ראש קבוצות העבודה עם הנהלת אקס ליבריס. הפגישה מסכמת שיתוף פעולה מתמשך במהלך השנה האחרונה בין… Read More »פגישה של ועדת היגוי מאל"י עם הנהלת אקס ליבריס

פגישה של ועדת היגוי מאל"י עם הנהלת אקס ליבריס

בהמשך לקול קורא של איגלו להגיש הצעות להרצאות לכנס השנתי, ברצוני להזכיר לכן.ם כי חברות.י מאל"י שההצעות שלהן.ם תתקבלנה ע"י איגלו, זכאיות.ים להגיש בקשה למאל"י… Read More »קריאה להגשת מועמדות למלגת מאל"י לנסיעה לכנס IGeLU

קריאה להגשת מועמדות למלגת מאל"י לנסיעה לכנס IGeLU

דילוג לתוכן