Skip to content

השאלה והשב”ס 2010

הדרכה בנושאי השאלה והשאלה בין-ספרייתית

26.7.2010 – אולם כנסים א’, בניין 26 ע”ש קרייטמן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

10:00 – 09:30 רישום והתכנסות

10:30 – 10:00 שינויים בהשאלה ועיצוב מכתבים באלף גירסה 20
איגור טברוג, אקס-ליבריס (הרשאה לחברי מאלי בלבד)

11:15 – 10:30 ישום Booking במחלקת המדיה של ספריית הר הצופים
ג’נט לפקוביץ ועטרה קוטליאר, ספריית הר הצופים, האוניברסיטה העברית

11:45 – 11:15 הפסקת קפה

12:30 – 11:45 הכללים החלים על הספריה בראי חוק זכות יוצרים החדש – דגש על נושאי השאלה
עו”ד דלית קן-דרור, מנהלת הקליניקה לקניין רוחני וטכנולוגיות מידע, המרכז למשפט וטכנולוגיה, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה

13:00 – 12:30 דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISO-ILL בהשאלה בינספרייתית
יוסי טיסונה, המסלול האקדמי, המכללה למינהל

14:00 – 13:00  ארוחת צהריים

14:45 – 14:00 הגדרת משלוח SMS לקוראים ממודול ההשאלה
אורי מילר, אקס ליבריס

דילוג לתוכן