Skip to content

השאלה 2007

  הדרכה בנושאי השאלה

  מרץ 2007 – ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה, האוניברסיטה העברית בירושלים

  מרצות: דורית מנדיל (אונ’ תל-אביב), אסנת לוי (האונ’ העברית)

  הנושאים:

  שימוש ב-services : מכתבים לקוראים, ביטול הזמנות, רשימות מאחרים, הארכות אוטומטיות

  שימוש בהגבלות

  הגדרות בקבצי ini.*

  שימוש ב-recall כדי לגבות קנסות גבוהים יותר למאחרים בהחזרת ספרים מוזמנים

  Advance Booking

  עדכון יומי אוטומטי של טבלת תאריכי החזרה

  הגדרות מקומיות – שימוש בצבעים

  חידושים ופיתוחים בגרסאות החדשות

  מכתבים כ-plain attachment

  מצגות:

  השאלה