Skip to content

השאלה 2007

הדרכה בנושאי השאלה

מרץ 2007 – ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה, האוניברסיטה העברית בירושלים

מרצות: דורית מנדיל (אונ’ תל-אביב), אסנת לוי (האונ’ העברית)

הנושאים:

שימוש ב-services : מכתבים לקוראים, ביטול הזמנות, רשימות מאחרים, הארכות אוטומטיות

שימוש בהגבלות

הגדרות בקבצי ini.*

שימוש ב-recall כדי לגבות קנסות גבוהים יותר למאחרים בהחזרת ספרים מוזמנים

Advance Booking

עדכון יומי אוטומטי של טבלת תאריכי החזרה

הגדרות מקומיות – שימוש בצבעים

חידושים ופיתוחים בגרסאות החדשות

מכתבים כ-plain attachment

מצגות:

השאלה

דילוג לתוכן