Skip to content

2012 השאלה והשב”ס

  יום הדרכה בנושאי השאלה / השאלה בין-ספרייתית

  יום ד’ 25.7.2012, אולם 003, בניין נפתלי – מדעי החברה, אוניברסיטת תל-אביב

  09:30-10:00 רישום והתכנסות, קפה וכיבוד קל

  10:00-10:45 פלטפורמה לניהול הספרות הנדרשת בקורסים אקדמיים
  אלון מרגלית, המכללה האקדמית תל חי

  10:45-11:00    הפסקת קפה

  11:00-11:30 השאלה עצמית
  מאיה עמיכל, מכון וייצמן ודליה צנזור, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  11:30-12:15 הזמנת ספרים ממחסן | חלק א’ | חלק ב’ | פופוסטרסטר |
  צחי הורוביץ ואשר קופציק, הספרייה הלאומית

  12:15-13:15   ארוחת צהריים קלה

  13:15-14:15 חידושים באלף 21 בהשאלה ובהשאלה בין-ספרייתית
  אורי מילר, אקס ליבריס

  14:15-14:30   הפסקת קפה

  14:30-15:15 התממשקות מול אלף על ידי תוכנות חיצוניות, לביצוע הארכות, הזמנות – RESTful API
  אורי מילר, אקס ליבריס

  לתמונות מהכנס