Skip to content

2012 השאלה והשב”ס

יום הדרכה בנושאי השאלה / השאלה בין-ספרייתית

יום ד’ 25.7.2012, אולם 003, בניין נפתלי – מדעי החברה, אוניברסיטת תל-אביב

09:30-10:00 רישום והתכנסות, קפה וכיבוד קל

10:00-10:45 פלטפורמה לניהול הספרות הנדרשת בקורסים אקדמיים
אלון מרגלית, המכללה האקדמית תל חי

10:45-11:00    הפסקת קפה

11:00-11:30 השאלה עצמית
מאיה עמיכל, מכון וייצמן ודליה צנזור, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

11:30-12:15 הזמנת ספרים ממחסן | חלק א’ | חלק ב’ | פופוסטרסטר |
צחי הורוביץ ואשר קופציק, הספרייה הלאומית

12:15-13:15   ארוחת צהריים קלה

13:15-14:15 חידושים באלף 21 בהשאלה ובהשאלה בין-ספרייתית
אורי מילר, אקס ליבריס

14:15-14:30   הפסקת קפה

14:30-15:15 התממשקות מול אלף על ידי תוכנות חיצוניות, לביצוע הארכות, הזמנות – RESTful API
אורי מילר, אקס ליבריס

לתמונות מהכנס

דילוג לתוכן