Skip to content

שמורים 2007

הדרכה בנושא Course Reading

אפריל 2007, האוניברסיטה העברית בירושלים

מרצים: יוסי טיסונה (המכללה למינהל) יוסף בראנס (אונ’ חיפה)

הנושאים:

מבנה של מודול ה-Course Reading

ניהול רשימות קריאה במסגרת ה- CR (כולל ניהול ספרים שמורים)

ניהול חומרים אלקטרונים (תדפיסים) במסגרת ה- CR

הרשאות גישה לחומרים אלקטרונים לסטודנטים הרשומים לקורס בלבד (Z107)

טעינה של אוטומטית של רשימות קריאה

הצגת אופן השימוש ב- CR במכללה למינהל

הצגת אופן השימוש ב- CR באוניברסיטת חיפה

 

מצגות:

אחזקת מערכת תדפיסים באונ’ חיפה

Course Reading

דילוג לתוכן