Skip to content

כלי גילוי 2014

  יום עיון: “אתגר כלל עולמי: כלי גילוי”

  יום ג’, 30.9.2014, אולם הכניסה, הספרייה הלאומית, ירושלים.

  סדר יום:

  09:30 – 10:00 התכנסות ורישום

  10:00 – 10:45 חזון אקסליבריס לדור הבא של כלי הגילוי
                         ד”ר תמר שדה, אקסליבריס

  10:45 – 11:15 טכנולוגיות ביג-דאטה כתשתית לכלים ושירותים עתידיים
                         שלמה סנדרס, אקסליבריס

  11:15 – 11:30 הפסקת קפה

  11:30 – 12:00 כלי גילוי מבפנים ומבחוץ: אתגרים, תובנות, מחשבות והתלבטויות
                         ד”ר לובה גורנשטיין, האוניברסיטה העברית

  12:00 – 12:30 אתגר דירוג הרלוונטיות כיום ובעתיד
                         זאב שלו, אקסליבריס

  12:30 – 13:00 עברית – אתגר מורפולוגי: מהשו”ת ועד לכלי הגילוי
                         מירי בוצר, אקסליבריס

  13:00 – 13:30 הפסקת צהריים

  13:30 – 15:00 דיון בהשתתפות ספרנים, נציגי אקסליבריס והקהל: קריטריונים לבחירת כלי גילוי במוסדות אקדמיים (בעבר, בהווה ובעתיד): מבט עתידי של ספרנים על כלי גילוי, שאלות והצגת עמדות מהקהל