צוות קבוצת עבודה משאבים אלקטרוניים

נובמבר 2021

ראש קבוצת העבודה – שרית סמבול סאס, אוניברסיטת בר-אילן

מורן לביא, האוניברסיטה העברית

מירב קישון, אוניברסיטת בן גוריון

לריסה וויחנסקי, אוניברסיטת בר-אילן

נטע וייסמן, אוניברסיטת חיפה

שרון טל, אוניברסיטת חיפה

אלה אופנברג, אוניברסיטת תל-אביב

רינה סאפר, ספריית מרק ריץ' – הבינתחומי הרצליה

זהר פורט, ספריית מרק ריץ' – הבינתחומי הרצליה

ליאת אנגל, הטכניון

אורלי רולניק, הטכניון

מירב לבנה, הספריה הלאומית

מרינה ביאליק, מכון וייצמן

ליאת רזניק, מכללת שנקר

אורלי עמרמי-ברמן, מכללת שנקר

שיר פלד, האוניברסיטה העברית בירושלים