Skip to content

צוות קבוצת עבודה משאבים אלקטרוניים

ינואר 2022

שרית סמבול סאס, אוניברסיטת בר-אילן – ראש קבוצת העבודה

תמר גנאור, האוניברסיטה העברית – נציגה מטעם תת קבוצת העבודה הבין-לאומית יחסי ספקים בקבוצת העבודה תוכן של IGeLU ו ELUNA

אלה אופנברג, אוניברסיטת תל אביב

ליאת אנגל, הטכניון

מרינה ביאליק, אוניברסיטת תל אביב

לריסה וויחנסקי, אוניברסיטת בר-אילן

נטע וייסמן, אוניברסיטת חיפה

שרון טל, אוניברסיטת חיפה

ורד ינאי, מכון וייצמן

מורן לביא, האוניברסיטה העברית בירושלים

שיר פלד, האוניברסיטה העברית בירושלים

אריאל לוק, הספריה הלאומית

רינה סאפר, אוניברסיטת רייכמן

זהר פורט, אוניברסיטת רייכמן

אורלי עמרמי-ברמן, מכללת שנקר

ליאת רזניק, מכללת שנקר

מירב קישון, אוניברסיטת בן-גוריון

אורלי רולניק, הטכניון

טופס הגשת מועמדות לקבוצת עבודה משאבים אלקטרונים

 

דילוג לתוכן