Skip to content

עדכון אסטרטגי של הנהלת אקס ליבריס

עקב המצב הביטחוני במדינה, ועדת ההיגוי של מאל”י יחד עם הנהלת אקס ליבריס, החליטה לא לקיים כנס פיזי השנה.

במקום זה, התקיים מפגש בזום שבו הנהלת אקס ליבריס נתנה עדכון אסטרטגי.

המפגש התקיים ביום רביעי, 31.1.24, בין השעות 14:00-15:30

תוכנית המפגש

קישור למצגת

קישור להקלטה