Skip to content
webinar, video conference, e-learning-6945480.jpg

מאל”י בעשר – פאנל מנהלים בנושא שיתוף פעולה בין ספרייתי

פאנל מנהלים בנושא שיתוף פעולה בין ספרייתי – בהנחיית שלומית פרי, אוניברסיטת תל אביב

שיתופי פעולה בספריות האקדמיות, אולגה גולדין, מנהלת מערך הספריות, אוניברסיטת בר-אילן

פלטפורמה לשיתוף פעולה בין ספריות, רחל זיתון, מנהלת ספרית מכללת תלפיות, מרכז, פורום מנהלי.ות ספריות המכללות

שיתוף פעולה – ספריות הטכניון, מוטי יגר, מנהל מערך הספריות, הטכניון

שיתופי פעולה- אוניברסיטת חיפה, נעמי גרדינגר, מנהלת ספרית אוניברסיטת חיפה

שיתופי פעולה, יניב לוי-כורם, ראש אגף תהליכי ספריה, הספריה הלאומית

קישור להקלטת המפגש